Jaki jest numer VIN? (Numer identyfikacyjny pojazdu)

Numer podwozia lub numer Vin to unikalny alfanumeryczny kod identyfikacyjny, który umożliwia producentom pojazdów identyfikację jednostek produkowanych na całym świecie. Składa się z 17 cyfr i jest jak odcisk palca, który uniemożliwia oznaczenie innego podwozia tym samym numerem. Kod ten jest niezbędny nie tylko do rejestracji pojazdu, ale także do gwarancji, śledzenia kradzieży i identyfikacji w firmach ubezpieczeniowych.

Przed 1981 rokiem nie istniał jednolity standard numerów VIN, co utrudniało, a czasem uniemożliwiało weryfikację historii pojazdu na podstawie numeru VIN.

Ale w jaki sposób numer Vin jest oznaczony na pojeździe? Najlepszą i najbardziej odpowiednią technologią do tego zastosowania jest technologia Znakowanie laserowe. Istnieją dwie główne techniki: znakowanie mikropunktowe, w którym laser tworzy częste lub rozmieszczone w odstępach punkty na metalowej powierzchni elementów samochodu, oraz znakowanie smugowe, w którym laser „rysuje” w sposób ciągły przy niskim poziomie hałasu.

Znakowanie laserowe ma fundamentalne znaczenie, ponieważ gwarantuje precyzję i niezawodność wygrawerowanych informacji, a także trwałość w czasie. Ponadto umożliwia szybkie i wydajne znakowanie kodów alfanumerycznych na różnych grubościach i materiałach.

Podsumowując, numer Vin to unikalny kod identyfikacyjny niezbędny do rejestracji, gwarancji, monitorowania kradzieży i identyfikacji w firmach ubezpieczeniowych pojazdów. Znakowanie laserowe to najlepsza technologia pozwalająca na oznaczenie tego kodu w sposób precyzyjny, niezawodny i trwały.

Jak odczytać numer VIN?

Numer VIN to unikalny kod składający się z 17 znaków alfanumerycznych składających się z liter i cyfr. Nie używa się jednak liter takich jak „O” i „I”, ponieważ można je pomylić z cyframi „0” lub „1”. Każdy numer jest unikalny i przypisany do konkretnego pojazdu, co znacznie ułatwia przyszłą identyfikację. Aby zrozumieć, jak odczytać numer VIN, należy wiedzieć, że jest on podzielony na trzy części.

Pierwsza część nazywa się WMI (World Producer Identifier) ​​i składa się z trzech pierwszych znaków i określa międzynarodowy symbol producenta samochodu. Kod ten nadawany jest przez właściwy urząd kraju i zgodnie z umową z organizacją normalizacyjną ISO lub jej krajowym przedstawicielem.

Druga część nazywa się VDS (sekcja deskryptora pojazdu), która składa się z 5 lub 6 znaków i zawiera informacje techniczne oraz charakterystykę pojazdu i są kodowane przez samych producentów.

Trzecia część nazywa się VIS (sekcja identyfikacyjna pojazdu) i składa się z numeru seryjnego pojazdu. Składa się z ośmiu znaków, licząc od końca numeru VIN. Dostarcza informacji takich jak rok produkcji i miejsce montażu pojazdu, a także numer seryjny.

Podsumowując, WMI+VDS+VIS tworzą numer podwozia VIN, składający się zawsze z 17 znaków, a każda z trzech części opisuje szczegółowe informacje o pojeździe.

Dodatkowo należy pamiętać, że numer VIN jest przypisany do pojazdu na etapie produkcji i nie można go później zmienić. Oznacza to, że numer VIN pozostanie taki sam przez cały okres użytkowania pojazdu, co ułatwi prześledzenie jego historii i weryfikację jego autentyczności.

Numer VIN jest zwykle wygrawerowany na podwoziu pojazdu i w dokumencie rejestracyjnym, ale można go również znaleźć na innych częściach pojazdu, takich jak deska rozdzielcza lub słupek drzwi. W przypadku kradzieży lub zagubienia ważne jest, aby zgłosić numer VIN właściwym organom, co ułatwi odnalezienie pojazdu.

Podsumowując, numer VIN to unikalny kod nadawany pojazdowi przez producenta, składający się z 17 znaków alfanumerycznych i podzielony na trzy części. Służy do identyfikacji pojazdu i może służyć do weryfikacji historii pojazdu, rejestracji, gwarancji i zapobiegania kradzieży. Wygrawerowany na podwoziu pojazdu, w dokumencie rejestracyjnym, a w niektórych przypadkach na innych częściach pojazdu, jest istotnym elementem zapewniającym bezpieczeństwo i identyfikowalność pojazdu.